Hvad er ROAS? (Return on ads spend)

For de fleste AdWords annoncører er ROAS et centralt begreb som bruges til måling af succes. Der er imidlertid en del forvirring omkring udregning og brugen af ROAS som måleværktøj.

Hvad er ROAS?

ROAS er kort for Return on Ad Spend og bruges til at måle effekten af din markedsføring. I vores daglige arbejde beregner vi ROAS ved at sammenligne omsætningen i AdWords med dine samlede udgifter til Google. Denne beregning kan laves for en hel konto, udvalgte kampagner, annoncegrupper eller for enkelte søgeord. Har du eksempelvis omsat for 500 kroner og brugt 50 kroner giver det en ROAS på 1000%. Dette kan også udtrykkes som 10X, dvs. du har fået din investering i AdWords 10 gange tilbage.

Opsæt ROAS-mål ud fra dækningsgrad

Hvad er en god ROAS? Dette er et nærliggende og ofte stillet spørgsmål. Svaret afhænger i høj grad af din forretning og ikke mindst fortjenesten på salg af dine produkter eller services. Fortjenesten eller dækningsgraden (også kaldet margin) udtrykker forholdet mellem omsætning og variable omkostninger.En høj dækningsgrad betyder at forretningen kan klare en lav ROAS, mens en mindre dækningsgrad indebærer, at omkostningerne til markedsføring skal holdes nede for at forretningen er profitabel.

Forskellen på ROAS og ROI

ROI er kort for Return on Investment og beregnes som den procentvise fortjeneste ved en kampagne. Modsat ROAS sætter ROI din samlede fortjeneste i forhold til alle dine omkostninger. Det kan derfor altid betale sig at køre en kampagne, hvis din ROI er positiv, da det betyder at man har tjent penge på sin investering.Inden for online markedsføring er ROAS mest udbredt som optimeringsmål. Dette skyldes primært at tracking værktøjer såsom Google Analytics kun rapporterer omsætning og ikke indtjening.

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan skabe værdi for din forretning?

Jesper, som er stiftende partner svarer gerne på alle dine spørgsmål helt uforpligtende. Giv ham et kald eller send en mail;